Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się z poniższymi zagadnieniami.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ocenapolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie 00-838 przy ul. Prostej 68, NIP: 5342520604, REGON: 364495940, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000619429, numer telefonu: 611 100 432, adres email: kontakt@ocenapolis.pl

 

W jakich celach i na jakiej podstawie przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe Ocenapolis Sp. z o.o. przetwarza w następujących celach:

 1. wybrania najkorzystniejszej oferty zgodnie z Twoim zapotrzebowaniem (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy)
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
 3. kontaktu w sprawie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
 4. obsługi Twoich zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
 5. dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
 6. analiz i badań sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez Ocenapolis Sp. z. o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
 7. prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
 8. w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 a RODO – wyrażenie zgody).

 

Jakie dane zbieramy?

Na naszej stronie internetowej zbieramy takie dane jak:

 1. Pliki cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej;
 2. Imię i nazwisko – przy wypełnianiu formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie swojego imienia, tak abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą. Również przy uzupełnianiu formularza ubezpieczenia zostaniesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, tak abyśmy wiedzieli kto jest zainteresowany ubezpieczeniem;
 3. Adres e-mail – poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Tobą i przesyłamy informacje zwrotne na Twoje zapytania, na Twój e-mail wysyłamy również informację o wyborze najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia zgodnie z uzupełnionym formularzem;
 4. Numer telefonu – pozwala na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Tobą;
 5. Numer PESEL – przy uzupełnianiu formularza ubezpieczenia zostaniesz proszony o podanie swojego numeru PESEL. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają podania numeru PESEL, aby móc zweryfikować historię ubezpieczeniową właściciela pojazdu w bazie szkodowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeśli nie wypełnisz tych pól w porównaniu ofert nie uwzględnimy tych towarzystw;
 6. Stan cywilny – jest to jeden z wymaganych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe czynników w celu obliczenia wysokości składki ubezpieczeniowej;
 7. Zawód – określenie Twojego zawodu pozwala nam określić potencjalne użytkowanie oraz parkowanie pojazdu;
 8. Numer rejestracyjny pojazdu – na podstawie tej informacji sprawdzimy, które Towarzystwo Ubezpieczeniowe ubezpiecza obecnie Twój samochód i przygotujemy stosowane dokumenty po dokonaniu zakupu najkorzystniejszego oferty;
 9. Adres zameldowania – przy uzupełnianiu formularza ubezpieczenia zostaniesz proszony o podanie swojego adresu zamieszkania lub zameldowania. Pozwoli to nam na porównanie danych podanych przez szpital lub lecznicę i ewentualny zwrot lub pokrycie kosztów leczenia;
 10. Dane dotyczące wyjazdu w przypadku ubezpieczeń podróżnych (kierunek podróży liczba ubezpieczonych, wiek, zapotrzebowanie na konkretne składniki ubezpieczenia)
 11. Dane dotyczące nieruchomości (typ, lokalizacja, rok budowy, powierzchnia, wartość, rodzaje zabezpieczeń, informacje o ilości szkód w przeszłości, forma własności)
 12. Dane do płatności – na naszej stronie możesz dokonać płatności za ubezpieczenia w formie szybkiej płatności on-line, jeśli chcesz skorzystać z tej opcji zostaniesz poproszony o uzupełnienie formularza do płatności;

 

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej
www.ocenapolis.pl
przekazujemy:

 1. Podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają dane na nasze żądanie.
 2. Towarzystwom ubezpieczeniowym, które będą przetwarzać dane na własne potrzeby (np. oferując swoje usługi zgodnie z Twoim zainteresowaniem), tj.:
  1. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000142452, NIP 5262672654,
  2. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010623, NIP 5262349108,
  3. Benefia Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000134027, NIP 5272388038,
  4. Generali T.U. S.A. (właściciel marki Proama) ul. Postępu 15b 02-676 Warszawa; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy; KRS: 0000010623; REGON: 016029008; NIP: 526 234 91 08;
  5. Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22 A, KRS nr 0000033882 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 524-030-23-93; REGON: 010594552; Kapitał zakładowy: 110.382.876 zł,
  6. Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Gdańskiej 132, 90-520 Łódź, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001201, NIP 7270126358,
  7. Metlife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028131, NIP 5260305006,
  8. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, KRS: 0000054136 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy; NIP: 526-00-38-806, REGON: 010644132, Kapitał zakładowy: 137.640.100,00 zł,
  9. SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA; ul. HESTII 1, 81-731 SOPOT; SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO; KRS: 0000024812; REGON: 002892238: NIP: 5850001690; Kapitał zakładowy: 196 580 900,00 ZŁ,
  10. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51 wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. ST. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 271543; nr NIP 107-00-06-155; z kapitałem zakładowym w wysokości 107.912.677,00 PLN,
  11. AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189), przy ul. Inflanckiej 4b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009857, NIP: 520209998, wysokość kapitału zakładowego: 59.360.000 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 59.360.000 zł:

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej – wszystkie firmy, z którymi współpracujemy mają siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Ile czasu przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej
www.ocenapolis.pl
przechowujemy 6 pełnych lat, licząc końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt.

 

Jakie masz prawa?

Twoje prawa to:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych;
 2. prawo do sprostowania danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu;
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Czy musisz podawać dane?

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku kiedy chcesz przesłać nam formularz ubezpieczenia oraz otrzymać ofertę zgodnie z Twoją potrzebą, a także kiedy chcesz się z nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego i otrzymać od nas odpowiedź.

 

Automatyczne podejmowanie decyzji

Twoje dane, które pozostawiłeś na naszej stronie internetowej nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania przez Ocenapolis Sp. z o.o.

Wszystkie współpracujące z nami Towarzystwa Ubezpieczeniowe będą przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób automatyczny, w tym w formie profilowania, ponieważ przedstawienie oferty zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym przede wszystkim obliczenie należnej składki odbywa się poprzez podstawienie Twoich danych osobowych do odpowiednich algorytmów i taryf. Tym samym decyzja o wysokości składki zostaje podjęta wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych przez system komputerowy. Ten sposób podejmowania decyzji spowodowany jest koniecznością uwzględnienia bardzo wielu czynników ryzyka wpływających na wysokość składki a także stopniem skomplikowania algorytmu służącego do wyliczenia składki. Opisane powyżej profilowanie jest niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia. Jednak w związku z tym przysługuje Ci prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony odpowiedniego pracownika Towarzystwa Ubezpieczeniowego, do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania obliczonej przez wybrane Towarzystwo Ubezpieczeniowe wysokości składki.

Płatności obsługiwane przez

logo BlueMedia logo Visa logo MasterCard

© 2020 Ocenapolis.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone