Ubezpieczenie NNW dla dziecka – jakie zapewnia największą ochronę?

Publikacja:
Ubezpieczenie szkolne czy indywidualne ubezpieczenie NNW dla dziecka - co wybrać? We wrześniu wielu rodziców zadaje sobie pytanie jaka polisa ubezpieczeniowa zapewni lepszą ochronę zdrowia i życia najmłodszych członków rodziny. W artykule omawiamy, jak znaleźć korzystne NNW w przystępnej cenie i na jakie aspekty umowy warto zwrócić szczególną uwagę.

Czym jest ubezpieczenie NNW i co obejmuje polisa?

NNW to dobrowolne osobowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, urazów i chorób. Wśród zdarzeń objętych polisą wymienić można: złamania i skręcenia, urazy głowy, oparzenia, odmrożenia, urazy narządów wewnętrznych, udar mózgu, zawał serca i wiele innych. Działanie ubezpieczenia nie koliduje z innymi polisami, a wypłata określonej kwoty odszkodowania jest niezależna od tego, czy otrzymamy pieniądze również z tytułu innych ubezpieczeń. W razie wypadku NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania niezależnie od tego, czy jesteśmy ofiarą wypadku czy jego sprawcą.

W zależności od wybranego pakietu, ubezpieczenie NNW może pokryć koszty:

 • pomocy medycznej i transportu do szpitala,
 • pobytu w szpitalu,
 • rehabilitacji,
 • zakupu i dowozu lekarstw,
 • wypożyczenia lub zakupu protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

W razie utraty zdolności do pracy NNW zapewni także pomoc finansową czy szkolenia zawodowe dla inwalidów. W razie śmierci osoby ubezpieczonej, rodzina może liczyć na wypłatę świadczenia pieniężnego oraz pokrycie kosztu transportu zwłok i organizacji pogrzebu. Tego typu polisa może być wykupiona na cały rok lub tylko miesiąc, co jest wygodne szczególnie przy wakacyjnych wyjazdach.

Poniżej zestawienie dostępnych na rynku ofert NNW dla dziecka.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Wysokość składki za rok Suma ubezpieczenia 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka Kwota za każdy dzień w szpitalu Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji
Allianz od 68 zł 200 tys. do 2 tys. zł 100 zł do 10 tys. zł
UNIQA od 228 zł 5 tys. zł do 300 zł do 180 zł do 2 tys. zł
Proama od 30 zł 50 tys. zł do 500 zł do 100 zł do 10 tys. zł
GENERALI od 34 zł 50 tys. zł do 500 zł do 100 zł do 7500 zł
Compensa od 44 zł 70 tys. zł do 450 zł 35 zł do 6 tys. zł
AXA od 28 zł do 38 tys. zł do 250 zł do 300 zł do 3 tys. zł
Gothaer ustalana indywidualnie do 100 tys. zł do 1 tys. zł 40 zł do 4 tys. zł
Ergo Hestia od 23 zł do 30 tys. zł do 300 zł 20 zł do 2 tys. zł
InterRisk od 41 zł do 15 tys. zł 150 zł 150 zł zależnie od OWU

NNW dla dziecka – indywidualne czy grupowe?

Ubezpieczenia NNW dzielą się na indywidualne i grupowe, m.in. pracownicze, studenckie czy szkolne. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, szkoły stawiają wymóg posiadania przez wszystkich uczniów ubezpieczenia NNW. Nie znaczy to jednak, że rodzice muszą zawierać umowę w ramach proponowanego przez szkołę programu. Szczególnie, że może on stawiać sporo ograniczeń. Grupowe ubezpieczenie szkolne jest zazwyczaj opcją tańszą, ale oferuje przy tym mniejszy zakres ochrony i zdecydowanie niższe odszkodowania w razie wypadku. Co ważne, grupowa polisa nigdy nie wyklucza możliwości wykupienia dodatkowej ochrony, na którą często decydują się rodzice.

Indywidualne ubezpieczenie NNW dla dziecka (od 0 do 26 lat) możemy wykupić w dowolnym momencie, także w trakcie wakacji czy przed wyjazdem na ferie zimowe. Najlepsze NNW to takie, które zapewni ochronę szeroką ochronę naszej pociechy niezależnie od miejsca jej przebywania. Obecnie wiele firm oferuje polisy, które działają na terenie całego świata. Polisa ubezpieczeniowa dla dziecka może zagwarantować pokrycie kosztów związanych z wypadkiem i chorobą dziecka, jego pobytem w szpitalu i związanych z tym kosztów leczenia czy rehabilitacji, jak też wypłatę dziecku środków z polisy w razie śmierci rodziców.

Porównanie warunków ubezpieczenia NNW dla dziecka w różnych firmach

Wysokość składki ubezpieczeniowej może się różnić zależnie od wybranego pakietu ubezpieczenia, zakresu ochrony czy wykupieniu dodatkowych rozszerzeń polisy. Znaczenie będzie miał także stan zdrowia dziecka i uprawianie kontuzyjnych sportów wyczynowych, ale wiek ubezpieczonego nie wpłynie na wysokość składki. Suma ubezpieczenia (czyli maksymalna kwota wypłacana w razie śmierci dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku) sięgnąć może kilkudziesięciu tysięcy złotych. Co więcej, wiele firm ubezpieczeniowych umożliwia ubezpieczenie kilkorga dzieci w ramach jednej polisy, przy czym często możemy tu liczyć na duże zniżki. Nie wiesz jak znaleźć najlepszą polisę? Poniżej przedstawiamy zestawienie warunków NNW w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie NNW dziecka w Allianz

Wysokość składki od 68,19 do 408,13 zł na rok (zależnie od pakietu)
Wiek dziecka 1-20 lat (jeśli się uczy)
Wysokość odszkodowania do 200 tys. zł odszkodowania w tym:

 • do 2 000 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniki wypadku,
 • 100 000 zł w razie śmierci rodzica w wyniku wypadku, do 10 000 zł na operację plastyczną lub ortopedyczną dziecka związaną z wypadkiem )
Zakres ochrony
 • odszkodowanie w razie wypadku w Polsce i za granicą w tym: wypadek i pobyt dziecka w szpitalu, poważna choroba, ukąszenie przez kleszcza, pogryzienie przez psa, wstrząs mózgu, zwichnięcia, skręcenia, złamania
 • ochrona przed wypadkami podczas uprawiania sportu (z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka i sportu zawodowego)zapewnione świadczenia assistance i usługi medyczne, kompleksowy pakiet wsparcia medycznego – diagnostyka laboratoryjna, konsultacje ze specjalistami, organizacja i zwrot kosztów niezbędnych badań np. RTG, USG, tomograf, rezonans
 • organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/hotelu oraz organizacja i pokrycie kosztów korepetycji

Ubezpieczenie NNW dziecka w UNIQA – polisa Beztroskie Dziecko

Wysokość składki od 228 do 588 zł na rok (zależnie od pakietu)
 Wiek dziecka  od 3 do 18 lat
 Wysokość odszkodowania
 • do 50 tys. za ciężkie zachorowanie dziecka
 • do 2 tys. za operacje chirurgiczne
 • do 300 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniki wypadku,
 • do 5 tys. zł w razie śmierci dziecka w wypadku
 Zakres ochrony
 • ochrona obejmuje ciężkie zachorowanie dziecka, operację chirurgiczną, pobyt w szpitalu w wyniku choroby lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku, świadczenie lekowe, śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • wypłata środków w razie śmierci rodzica (niezależnie od jej powodu)
 • zapewniona druga opinia medyczna oraz assistance medyczny

Ubezpieczenie NNW dziecka w Proama 

Wysokość składki  od 30 do 160 zł na rok (zależnie od pakietu)
 Wiek dziecka  od 0 do 26 lat (w przypadku studentów uczących się w trybie dziennym)
 Wysokość odszkodowania
 • do 50 000 zł w przypadku śmierci dziecka w wyniku NW i do 25 000 zł przy śmierci w wypadku komunikacyjnym
 • do 50 000 zł za trwały uszczerbek na zdrowiu
 • do 10 000 zł za rekompensaty za pobyt dziecka w szpitalu wskutek NW, pokrycie kosztów leczenia i operacji plastycznych oraz kosztów rehabilitacji
 Zakres ochrony
 • ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie  w razie nieszczęśliwego wypadku (złamania, zwichnięcia, skręcenia, oparzenia, odmrożenia), pogryzienia przez zwierzęta, zdiagnozowania sepsy, pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zatrucia pokarmowego, wstrząśnienia mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, czasowej niezdolności do nauki, wstrząśnienia mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałego uszczerbku na zdrowiu uwzględniającego progresję
 •  pokrycie kosztów odbudowy stomatologicznej (do 200 zł za ząb stały)
 • wypłata środków w razie śmierci rodziców
 • ochrona przed wypadkami podczas uprawiania sportu dla osób,  które uprawiają sport w ramach klubów szkolnych lub są członkami pozaszkolnych klubów sportowych (do 18 roku życia)

Ubezpieczenie NNW dziecka w GENERALI

Wysokość składki od 34 zł na rok (zależnie od wariantu ubezpieczenia)
 Wiek dziecka  od 0 do 26 lat (w przypadku studentów uczących się w trybie dziennym)
 Wysokość odszkodowania
 • do 500 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniki wypadku,
 • do 50 000 zł w przypadku śmierci dziecka w wyniku NW i do 80 000 zł przy śmierci w wypadku komunikacyjnym
 • do 7500 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji
 • do 10 000 zł za naprawę, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 Zakres ochrony
 • ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie
 • wypłata świadczenia na wypadek: pobytu dziecka w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zatrucia pokarmowego, rehabilitacji lub leczenia, czasowej niezdolności do nauki, wstrząśnienia mózgu, pogryzienia przez zwierzęta, poparzenia i odmrożenia,
 • pokrycie kosztów odbudowy stomatologicznej,
 • świadczenie z tytułu uciążliwego leczenia.
 • odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportu
 • wypłata odszkodowania z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu z progresją
 • odszkodowanie w razie śmierci rodziców

Najlepsza polisa NNW dla dziecka – na co zwrócić uwagę?

Indywidualne NNW dla dziecka jest zazwyczaj droższe niż wariant grupowy, mamy natomiast możliwość dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb oraz zmianę warunków polisy w trakcie jej trwania. Możemy także skorzystać rozszerzeń ubezpieczenia i promocji ubezpieczeniowych, m.in. tańszego NNW dla drugiego dziecka czy dodatkowego ubezpieczenie przed urazami spowodowanymi wyczynowym uprawianiem sportu.

Zazwyczaj mamy do wyboru trzy warianty ubezpieczenia: podstawowy, optymalny i premium. Im wyższa składka tym więcej zdarzeń będzie chronionych polisą, a za każdy uraz zostanie wypłacone wyższe odszkodowanie (wysokość odszkodowania jest zależna od procentowego uszkodzenia ciała). Najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie zdecydowanie się na najwyższą sumę ubezpieczenia, na jaką możemy sobie pozwolić. W wielu towarzystwach ubezpieczeniowych, NNW dla dziecka może zagwarantować opłacenie indywidualnego nauczania w szpitalu czy pobytu rodzica w hotelu.

Planujesz ubezpieczenie dziecka? Sprawdź wykluczenia odpowiedzialności

Niezależnie od oferty ubezpieczenia NNW dla dziecka, polisa będzie posiadała pewne ograniczenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą odmówić wypłaty świadczenia, jeśli wypadek lub śmierć dziecka zaistniały z powodu:

 • samookaleczenia lub próby samobójczej,
 • umyślnego działania ubezpieczonego,
 • próby lub popełnienia przestępstwa,
 • uczestnictwa w bójkach i zamieszkach,
 • uprawiania sportu ekstremalnego lub zawodowego,
 • prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień,
 • użycia broni,
 • działania pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia dostępne są w dokumencie OWU, który znajdziemy na stronie ubezpieczyciela.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Płatności obsługiwane przez

logo BlueMedia logo Visa logo MasterCard

© 2024 Ocenapolis.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone