Zmiany w przepisach dotyczących kancelarii odszkodowawczych

Publikacja:
13 lutego 2019 roku miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego. Ustawa ma z założenia regulować działalność kancelarii odszkodowawczych, ale już teraz budzi wiele kontrowersji. W art. 9 senackiego projektu znajduje się zapis o zakazie cesji wierzytelności, który może utrudnić bezgotówkową likwidację szkód.

Zmiany w przepisach dotyczących kancelarii odszkodowawczych

Protest przeciwko nowym zasadom wypłaty odszkodowań

Zmiany przepisów regulujących zasady wypłaty odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe wzbudziły falę protestów. Przedstawiciele firm odszkodowawczych, firm oferujących usługi pomocy drogowej, warsztatów samochodowych i innych podmiotów związanych z branżą motoryzacyjną, nie zgadzają się z postanowieniami zawartymi w senackim projekcie ustawy. Według nich artykuł 9 mówiący o zakazie przeniesienia wierzytelności z tytułu czynów niedozwolonych na doradcę lub osobę trzecią, oznacza pełny zakaz cesji jakiejkolwiek wierzytelności przez ubezpieczonych. Dotyczy zatem również zakazu cesji wierzytelności na warsztaty zajmujące się likwidacją szkód komunikacyjnych najbardziej atrakcyjną bezgotówkową metodą serwisową. Co za tym idzie – zakazuje sprzedaży polis komunikacyjnych, które opierają się właśnie na takim modelu.

Efektem ustawy będzie ograniczenie interesów ubezpieczonych i pozbawienie ich należnych im praw w dochodzeniu swoich roszczeń wobec zakładów ubezpieczeniowych.

Wygoda i skuteczność bezgotówkowej likwidacji szkód

Każdy, kto chociaż raz brał udział w wypadku, zdaje sobie sprawę jak komfortowym i skutecznym rozwiązaniem jest bezgotówkowa likwidacja szkód. Do tej pory aż 97 % napraw było realizowanych w oparciu o upoważnienie do otrzymania odszkodowania. Klient nie musiał niczym się przejmować – to warsztat samochodowy rozmawiał z firmą ubezpieczeniową, przedstawiał kosztorys i naprawiał uszkodzony pojazd. Jeżeli ubezpieczyciel zaniżał wartość odszkodowania, również się tym zajmował. Teraz poszkodowany będzie zmuszony samodzielnie dochodzić swoich praw, płacić za naprawę z własnych pieniędzy, a na decyzję ubezpieczyciela czekać tygodniami.

Cesją zajmuje się tylko 3% największych serwisów, które również świadczą działalność doradcy odszkodowawczego. Pieniądze, które uzyskują, nie trafiają do poszkodowanego. Są ich zyskiem, który podnosi wartość polisy OC.

Odszkodowanie wypłacane wyłącznie na rzecz poszkodowanego

Zdaniem ustawodawcy, zmiana przepisów nie godzi w bezgotówkową likwidację szkód. Celem ustawy jest ochrona poszkodowanego, ponieważ na rynku odszkodowań działa wiele nieuczciwych firm. Takich, które odzyskują odszkodowanie, a później – znikają, zabierając pieniądze poszkodowanych.

Stąd jeden z głównych zapisów projektu ustawy mówi o konieczności dokonywania przelewu przez ubezpieczyciela wprost na konto poszkodowanego. Poszkodowany ureguluje konieczne rachunki, w tym zapłaci kancelarii odszkodowawczej. Tutaj należy wspomnieć o kolejnej zmianie ustawodawcy – maksymalna stawka dla kancelarii odszkodowawczej może wynosić 20 %. Nie będzie już równa połowie odszkodowania, jak dotąd często bywało.

Zdaniem Rzecznika Finansowego, lepszym rozwiązaniem byłoby podzielenie kwoty przez ubezpieczyciela między klienta a kancelarię odszkodowawczą. Tutaj również pojawiają się głosy sprzeciwu, ponieważ firma odszkodowawcza miałaby zagwarantowaną płatność, bez względu na jakość wykonanej usługi.

Według Marcina Jaworskiego z Biura Rzecznik Finansowego, konieczne jest znalezienie złotego środka, co nie jest łatwym zadaniem. Regulacje dotyczące branży odszkodowawczej są niezbędne, aby zapobiec patologiom i uporządkować kwestie odszkodowań. Polska jest jednym z niewielu krajów, w których zagadnienia te są wciąż niedoprecyzowane i niejasne.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Płatności obsługiwane przez

logo BlueMedia logo Visa logo MasterCard

© 2024 Ocenapolis.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone