AXA – ubezpieczenie Dom i Mieszkanie

Publikacja:
Ubezpieczenie majątkowe domu i mieszkania w AXA dostępne jest w kilku wariantach, dopasowanych do twoich potrzeb. Do tego firma oferuje szeroki pakiet usług dodatkowych, które zapewnią kompleksową ochronę od nieprzewidzianych zdarzeń tobie i twoim najbliższym. Sprawdź co wyróżnia ofertę oraz jak kupić polisę AXA Twoje miejsce w zaledwie kilku prostych krokach.

AXA – ubezpieczenie Dom i Mieszkanie

Ubezpieczenie mieszkania lub domu jeszcze w budowie? W AXA znajdziesz tanie i dobre. Szeroka oferta, 3 warianty ubezpieczenia i ciekawie pakiety dodatkowe. Przekonaj się, czym firma zasłużyła na uznanie setek klientów.

W AXA znajdziesz ubezpieczenie domu i mieszkania na każdą sytuację, nawet jeśli będzie z twojej winy. Niski koszt i wiele zalet. Sprawdź!

Ubezpieczenie majątkowe domu i mieszkania w AXA dostępne jest w kilku wariantach, dopasowanych do twoich potrzeb. Do tego firma oferuje szeroki pakiet usług dodatkowych, które zapewnią kompleksową ochronę od nieprzewidzianych zdarzeń tobie i twoim najbliższym. Sprawdź co wyróżnia ofertę oraz jak kupić polisę AXA Twoje miejsce w zaledwie kilku prostych krokach.

AXA – ubezpieczenie Dom i Mieszkanie. Co można objąć polisą?

Szukasz ubezpieczenia, które zapewni szeroką ochronę nieruchomości? Wartą uwagi polisę znajdziesz w firmie AXA. Zapewnia ona ochronę murów i pełnego wyposażenia mieszkania i domu, nawet jeśli nadal jest on w trakcie budowy. Co jeszcze może objąć polisa AXA?

 • mieszkanie i dom,
 • pomieszczenia przynależne,
 • dom w stadium budowy wraz z elementami stałymi, narzędziami i materiałami budowlanymi,
 • dom letniskowy,
 • budynki niemieszkalne oraz obiekty małej architektury (także te w budowie lub na działce rekreacyjnej)
 • mury i elementy stałe (np. instalacje, urządzenia techniczne, drzwi, okna, podłogi, armatura sanitarna, rynny),
 • mienie ruchome zgromadzone w mieszkaniu / domu / piwnicy / garażu (np. meble, dywany, sprzęt komputerowy, fotograficzny, AGD, wyroby ze srebra i złota, wózki dziecięce, rowery, mienie służące do działalności gospodarczej lub zawodowej, rzeczy osobiste gości).

AXA oferuje ubezpieczenia nieruchomości dostosowane do realnych potrzeb klientów. Właśnie dlatego polisa obejmuje także ruchomości domowe w pomieszczeniach przynależnych lub użytkowanych na podstawie prawa własności, decyzji administracyjnej, umowy najmu czy użyczenia. Umożliwia to np. ubezpieczenie mieszkania, które zdecydowaliśmy się wynająć.

Zakres ochrony ubezpieczenia Dom i Mieszkanie w AXA

Ubezpieczenie Domu i Mieszkania w AXA gwarantuje standardową ochronę od ognia, zalania, huraganu czy kradzieży z włamaniem i rabunku. Dodatkowo umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w czterech wariantach, co pozwala na samodzielne wybranie zdarzeń objętych polisą. W końcu sam wiesz najlepiej, co może zagrażać twojej nieruchomości.

Wariant podstawowy ubezpieczenia obejmuje:

 • ogień i inne zdarzenia losowe,
 • koszty akcji ratowniczej,
 • kradzież z włamaniem i rabunek,
 • Wariant podstawowy zapłacie dodatkowej składki obejmuje:
 • ryzyko stłuczenia szyb i elementów szklanych,
 • przepięcia,
 • powodzi,
 • dewastacji,
 • szkód mrozowych,
 • koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody.

Wariant ubezpieczenia “pod kredyt” obejmuje:

 • ogień i inne zdarzenia losowe.

Wariant ubezpieczenia “pod kredyt” po zapłacie dodatkowej składki obejmuje:

 • ryzyko stłuczenia szyb i elementów szklanych,
 • przepięcia,
 • powodzi,
 • dewastacji,
 • szkód mrozowych,
 • koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody,
 • kradzież z włamaniem i rabunek.

Wariant optymalny ubezpieczenia obejmuje:

 • ogień i inne zdarzenia losowe,
 • ryzyko stłuczenia szyb i elementów szklanych,
 • przepięcia,
 • powodzi,
 • dewastacji,
 • szkód mrozowych,
 • koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody,
 • kradzież z włamaniem i rabunek.

Wariant optymalny ubezpieczenia po zapłacie dodatkowej składki obejmuje:

 • ryzyko powodzi.

Wariant ubezpieczenia “Twoja konfiguracja” obejmuje:

 • zdarzenia losowe,
 • inne ryzyka ustalone przez strony umowy.

W przypadku, gdy dojdzie do któregoś z ubezpieczonych zdarzeń, ubezpieczyciel pokryje także udokumentowane koszty utraty wody lub gazu oraz koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody. Może jednak nie zwrócić kosztów naprawy wyposażenia instalacyjnego (pieców, bojlerów, podgrzewaczy etc.) jeśli uszkodzenie nie wynika z danego zdarzenia.

Jeśli ubezpieczenie ruchomości domowych opiewa na kwotę przewyższającą 20 000 zł, a doszło do zdarzenia, które uniemożliwia dalsze korzystanie z domu/mieszkania, to ubezpieczyciel w granicach sumy ubezpieczenia ruchomości pokrywa również udokumentowane koszty związane z transportem i tymczasowym składowaniem ubezpieczonych ruchomości oraz zapewnia ubezpieczenie bagażu w podróży.

Z jakich rozszerzeń ubezpieczeniowych możemy skorzystać?

Ochrona murów i wyposażenia to za mało? AXA jest przygotowana na każdą ewentualność. Do podstawowej polisy mieszkaniowej możesz wykupić szereg usług dodatkowych, które zapewnią bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny we wszystkich sytuacjach. Jakie rozszerzenia ubezpieczeniowe oferuje firma ubezpieczeniowa AXA?

Ubezpieczenie Assistance Domowy – obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów usług ślusarza, elektryka, hydraulika, szklarza czy specjalisty od sprzętu RTV/AGD itp., a także (w razie przymusowej przeprowadzki po szkodzie) zwrot kosztów pobytu w hotelu lub wynajmu mieszkania, transportu do hotelu lub miejsca tymczasowego pobytu i z powrotem, transportu mienia lub dozoru miejsca ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym wariant Standard – zapewnia ochronę członków rodziny na wypadek wyrządzenia osobie trzeciej szkody (osobowej lub rzeczowej), wynikającej z posiadania i użytkowania nieruchomości (łącznie ze szkodami wodnokanalizacyjnymi), prowadzenia gospodarstwa domowego, opieki nad niepełnoletnimi dziećmi, posiadania zwierząt domowych (z wyjątkiem psów należących do ras uznanych za agresywne), amatorskiego uprawienia sportu, a także jazdy na rowerze.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym wariant Premium – ubezpieczenie Standard rozszerzone jest tu o szkody wyrządzone w wyniku uprawiania sportów motorowodnych, jazdy konnej oraz aktywności sportowej prowadzonej w ramach sekcji i klubów sportowych.

Ubezpieczenie OC najemcy – dla osób wynajmującym swoją nieruchomość osobom trzecim, na wypadek szkód wyrządzonych w miejscu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC inwestycji – dla właścicieli domu w budowie, zapewnia ochronę w związku ze szkodami wyrządzonymi osobom trzecim przez firmę budowlaną na terenie budowy naszego domu.

Ubezpieczenie ALL RISK – najszerszy zakres ubezpieczenia murów i wyposażenia, pokrywa szkody związane z włamaniem i kradzieżą oraz szkody wynikające z naszego “rażącego niedbalstwa”.

Pomoc Medyczna 24 – zapewnia m.in. przyjazd lekarza lub pielęgniarki do domu, dostawę leków do domu oraz transport medyczny do placówki medycznej.

Jak kupić ubezpieczenie nieruchomości od AXA?

Za pośrednictwem strony internetowej AXA możemy wygodnie obliczyć wysokość składki i cenę ubezpieczenia swojego domu lub mieszkania. Za zakup polisy online możemy liczyć na nawet 10 proc. Dodatkowo możemy także dokonać cesji polisy na bank, co bywa wymagane przy zaciąganiu kredytów hipotecznych. Jak wykupić polisę? Wystarczy, że na stronie AXA podamy dokładne informacje na temat ubezpieczanego majątku oraz wskażemy wszystkie zabezpieczenia antywłamaniowe, jakie posiada nieruchomość.

Następnie klient proszony jest o określenie sposobu użytkowania nieruchomości oraz liczbę i rodzaj szkód, które wystąpiły w lokalu na przestrzeni kilku ostatnich lat. Kolejnym krokiem jest określenie zakresu ochrony czyli rodzaju zdarzeń i chronionych elementów nieruchomości. Na tym etapie możemy także zdecydować się na zakup pakietów dodatkowych, które zwiększą bezpieczeństwo naszej rodziny. Po wybraniu parametrów ubezpieczenia wystarczy wskazać sposób płatności, podać nasze dane i wybrać sposób dostarczenia umowy. Sprzedaż ubezpieczeń prowadzona jest również telefonicznie.

Wyłączenia odpowiedzialności – AXA

O ile nie zdecydujemy się na zakup polisy All Risk w AXA, ubezpieczenie nie będzie obejmowało wszystkich sytuacji jakie się nam przytrafią. W końcu samo ubezpieczenie nie zwalnia nas od dbania o swoją nieruchomość. Istnieje kilka przykładów wyłączeń odpowiedzialności, w których firma ma prawo odmówić wypłacenia świadczenia.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, jeśli ich przyczyną były m.in.:

 • błędy konstrukcyjne budynków,
 • celowe działania lub rażące niedbalstwo klienta (np. systematyczne zawilgocenia pomieszczeń lub zalanie domu z naszej winy,przemarznięcia elementów konstrukcyjnych lub obiektów małej architektury, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych lub otwartego ognia)
 • kradzieży spowodowanej niedostatecznym zabezpieczeniem mienia przez klienta,
 • dewastacji przez osoby trzecie, które przebywały na terenie ubezpieczonego obiektu za naszą zgodą,
 • zmiany poziomu wód gruntowych (o ile nie była to powódź, którą ubezpieczenie obejmowało),
 • działania wojenne / zamieszki / strajki etc.,
 • ataki terrorystyczne
 • działania materiałów rozszczepialnych,
 • decyzja administracyjna,
 • zużycie / eksploatacja / starzenie się ubezpieczonego mienia.

Więcej wyłączeń odpowiedzialności znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), które dostępne są na stronie internetowej firmy ubezpieczeniowej AXA.

Ubezpieczenie mieszkaniowe “Twoje miejsce” – zalety i wady

Firma AXA cieszy się obecnie dużym uznaniem na rynku ubezpieczeniowym. Klienci doceniają przede wszystkich możliwość dopasowywania warunków i kosztów polisy do konkretnych potrzeb oraz szybkość wypłaty odszkodowania. Nie obyło się niestety bez drobnych wad. Na jakie aspekty ubezpieczenia domu i mieszkania w AXA warto zwrócić uwagę?

Zalety:

 • szeroki zakres nieruchomości i ruchomości, które może objąć polisa,
 • możliwość ubezpieczenia nieruchomości w budowie,
 • duża liczba zdarzeń losowych, które obejmuje ubezpieczenie i możliwość wyboru różnych wariantów ochrony,
 • opcja wykupienia wariantu ALL RISK, który zabezpiecza przed szkodami spowodowanymi naszym zaniedbaniem,
 • dostępne rozszerzenia umowy podstawowej, które gwarantują bezpłatną pomoc fachowców, pomoc medyczną oraz ubezpieczenie OC,
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dostępne jest w jednym z czterech zakresów terytorialnych: na terenie miejsca ubezpieczania, na terytorium Polski, Europy lub świata (z wyłączeniem USA i Kanady),
 • ubezpieczenie wyposażenia z na sumę co najmniej 20 000 zł złotych gwarantuje finansową ochronę bagażu w podróży, mienia w trakcie przeprowadzki oraz zwrot kosztów transportu i czasowego składowania ruchomości w przypadku szkody,
 • udział własny oraz posiadanie zabezpieczeń antywłamaniowych wpływa na obniżenie składki,
 • wykupienie ubezpieczenia jest szybkie, a wysokość składki zależy od zakresu ochrony i sumy ubezpieczenia.

Wady:

 • wyższe składki dla właścicieli domów drewnianych oraz mieszkań wynajmowanych,
 • wiele wyłączeń od odpowiedzialności.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Płatności obsługiwane przez

logo BlueMedia logo Visa logo MasterCard

© 2024 Ocenapolis.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone