Generali – ubezpieczenie domu i mieszkania

Publikacja:
Ubezpieczenie mieszkania i domu w Generali to więcej niż zwykła polisa. Szeroki zakres ubezpieczanych zdarzeń, pakiet usług dodatkowych oraz pewna wypłata pieniędzy nawet za szkody powstałe z naszej winy. Kompleksową ochroną możemy objąć całą posesję wraz z rodziną i zwierzętami. Generali jako jedna z niewielu firm posiada w ofercie opcję Assistance concierge, która zapewnia pomoc w rezerwacji hotelu czy organizacji podróży. Poznaj inne powody, dla których warto wybrać ubezpieczenie ubezpieczenie domu Generali.

Generali – ubezpieczenie domu i mieszkania. Co można objąć polisą?

Decydując się na ubezpieczenie nieruchomości w firmie Generali, mamy szansę na wypłacenie odszkodowania nawet za szkody powstałe z naszej winy. To bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ w wielu przypadkach to właśnie zapominalstwo ubezpieczającego (np. pozostawienie włączonego żelazka) jest przyczyną kosztownych zniszczeń.

Polisa Generali może objąć:

 • dom,
 • mieszkanie,
 • dom / mieszkanie w budowie,
 • garaże wolnostojące,
 • budynki gospodarcze,
 • budowle znajdujące się pod tym samym adresem co ubezpieczony dom,
 • domek letniskowy (za dodatkową opłatą),
 • stałe elementy domu, mieszkania, pomieszczeń przynależnych, budynku gospodarczego, garażu wolnostojącego, domu letniskowego,
 • ruchomości domowe,
 • przedmioty wartościowe i te niezbędne do wykonywania działalności gospodarczej,
 • rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia,

Zakres ochrony ubezpieczenia Generali z Myślą o Domu

Ubezpieczenie domu i mieszkania od Generali może być udzielane w opcji od ryzyk nazwanych lub w opcji od wszystkich ryzyk (poza tymi objętymi wyłączeniami). Zastosowanie takiego rozwiązanie umożliwia kompleksową ochronę domu i mieszkania, także w trakcie ich budowy, oraz inne budynki znajdujące się na terenie posesji.

Ubezpieczenie w ramach ryzyk nazwanych obejmuje ochroną szkody wyrządzone przez:

 • ogień (pożar, wybuch, implozja, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, uderzenie fali ponaddźwiękowej, dym i sadza, katastrofa budowlana, akcja ratownicza ),
 • rażące niedbalstwo ubezpieczającego.

Za opłaceniem dodatkowej składki ubezpieczenie w ramach ryzyk nazwanych obejmuje ochroną:

 • zdarzenia naturalne (silny wiatr, lawina, trzęsienie ziemi, tąpnięcie zapadanie i osuwanie się ziemi, upadek drzew i budowli, śnieg i lód, grad, deszcz, pękanie na skutek mrozu),
 • zalanie (np. zalanie wskutek pozostawienia odkręconego kranu oraz koszty poszukiwania przyczyny szkody),
 • wandalizm (bez graffiti i szkód wyrządzonych przez zwierzęta),
 • stłuczenie elementów stałych,
 • przepięcie,
 • ochrona na wypadek katastrofy budowlanej (w przypadku ubezpieczenia na mieszkanie),
 • powódź (dostępność zależy od strefy powodziowej Generali),
 • kradzież z włamaniem i rabunek,
 • kradzież zwykła budowli lub zewnętrznych stałych elementów budynku i ogrodzenia.

Ubezpieczenie mienia w wariancie All Risk obejmuje:

 • ogień,
 • zdarzenia naturalne,
 • wandalizm,
 • graffiti,
 • szkody wyrządzone przez zwierzęta (z wyłączeniem kretów, ptaków, owadów i zwierząt będących własnością osób objętych ubezpieczeniem lub osób bliskich),
 • stłuczenie stałych elementów,
 • przepięcie,
 • następstwa nieszczęśliwego wypadku psa,
 • szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
 • drzewa i krzewy rosnące na posesji domu.

Ubezpieczenie All Risk po opłaceniu dodatkowej składki obejmuje:

 • powódź ((ryzyko dostępne w zależności od strefy powodziowej Generali),
 • kradzież z włamaniem i rabunek,
 • budowle od kradzieży zwykłej,
 • zewnętrzne stałe elementy budynku i ogrodzenie od kradzieży zwykłej.

Z jakich rozszerzeń ubezpieczeniowych możemy skorzystać?

Nawet podstawowa wersja ubezpieczenia daje dostęp do szerokiego pakietu rozszerzeń, które zapewnią zwiększoną ochronę nam i naszym najbliższym. Klienci mogą skorzystać z kilku wariantów ubezpieczenia Assistance oraz ciekawej opcji Assistance concierge. Ta dodatkowa usługa polega na dodatkowej pomocy ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego w przypadku nie tylko wystąpienia szkody, ale także rezerwacji hotelu i biletów lotniczych, kupienie lekarstw czy dostarczenia kwiatów na wskazany adres. Im droższy pakiet tym szerszy zakres usług.

OC w życiu prywatnym – ochrona mienia i zdrowia osób trzecich przed szkodami spowodowanymi przez ubezpieczonego, jego rodzinę lub zwierzęta.

Assistance techniczny – ochrona na wypadek uszkodzenia mienia; organizacja i pokrycie kosztów pomocy specjalisty (np. ślusarza); dozór i transport mienia do 50 km od miejsca ubezpieczenia; pomoc z zastrzeżeniu karty; organizacja przeglądu instalacji kominowej, gazowej lub elektrycznej; organizacja wizyty projektanta do aranżacji wnętrz; organizacja naprawy sprzętu RTV/AGD/PC.

Assistance rowerowy – gwarancja naprawy i transportu roweru na wypadek awarii lub uszkodzenia roweru w związku z np. amatorskim uprawianiem sportu.

Assistance medyczny – gwarantowana szybka wizyta lekarza i pielęgniarki, transport medyczny, indywidualne korepetycje dla dziecka, infolinia medyczna.

Assistance usługowy (concierge) – organizacja usługi na życzenie klienta, np. organizacja imprezy urodzinowej, biletów na mecz, pomocy domowej i wiele innych.

Lokal zastępczy do 8 miesięcy – w przypadku całkowitego zniszczenia mieszkania.

Klienci Generali z polisą na dom lub mieszkanie zyskują specjalne zniżki w Programie Rabatowym Generali. np.

 • Do 20% rabatu na zakup wyposażenia kuchennego, np. porcelany, garnków oraz innych produktów renomowanych marek partnerskich takich jak np. Villeroy & Boch,
 • Do 40% rabatu na małe AGD w dedykowanym sklepie Philips,
 • 10 zł rabatu na artykuły zoologiczne w maxandmrau.pl

Obszar obowiązywania ubezpieczenia Generali różni się zależnie od wykupionego wariantu. Ubezpieczenie nieruchomości obowiązuje tylko na terytorium RP, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie. Ochrona rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia obejmuje terytorium całego świata, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obowiązuje na terytorium RP, Europy lub całego świata (zależnie od w decyzji ubezpieczającego).

Jak kupić ubezpieczenie nieruchomości od Generali?

Ubezpieczenie domu i mieszkania możemy kupić dzwoniąc na bezpłatną infolinię lub przechodząc cały proces online. Kalkulator na stronie firmy Generali pozwoli na obliczenie wysokości składki. Główny wpływ będzie na nią miał rodzaj i stan nieruchomości, oraz okres na jaki chcemy wykupić ubezpieczenie – może być roczne lub trzyletnie.

By algorytm mógł dopasować ofertę do naszych potrzeb, konieczne będzie uzupełnienie takich informacji jak: adres i rodzaj nieruchomości; piętro na jakim się znajduje (w przypadku mieszkania) oraz rodzaj materiału wykorzystanego do budowy. Ubezpieczenie konstrukcji drewnianych może być droższe niż w przypadku murowanych domów. Konieczne będzie także podanie powierzchni i roku budowy domu oraz określenie formy własności. Duży wpływ na koszt polisy będzie miała także liczba szkód, jakie zaszły w ciągu ostatnich 5 lat użytkowania nieruchomości oraz rodzaj posiadanych zabezpieczeń antywłamaniowych. Po uzupełnieniu wymaganych informacji, wygenerowana zostanie oferta dopasowana do naszych oczekiwań. Nie jest to w żaden sposób zobowiązujące i to od nas zależy, czy zdecydujemy się na ubezpieczenie Generali. Składka płatna jest jednorazowo lub w formie wygodnych rat.

Przykładowa cena składki ubezpieczeniowej w Generali:

Wartość domu/mieszkania Wartość ruchomości Koszt składki ubezpieczeniowej
420 000 zł 40 000 zł 442 zł na rok
300 000 zł 40 000 zł 356 zł na rok

Wysokość składki ubezpieczeniowej Generali obliczana jest na podstawie obowiązującej taryfy stawek, po dokonaniu oceny ryzyka. Składka ubezpieczeniowa będzie niższa niż standardowa, jeśli w nieruchomości zastosowano sprawne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe. Podwyższenie składki może nastąpić, gdy: mieszkanie znajduje się na parterze lub na ostatnim piętrze budynku wielorodzinnego; ubezpieczamy budynek drewniany; zamierzamy płacić składkę w ratach; ubezpieczenie miało szkodowy przebieg lub zdecydujemy się na skorzystanie z płatnych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia.

Wyłączenia odpowiedzialności – Generali

Polisa domu i mieszkania w Generali nie gwarantuje ochrony od wszystkich sytuacji, a jedynie tych, które ujętych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Nawet pakiet All Risk będzie miał kilka wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeśli uważamy, że oferowany zakres ubezpieczenia jest dla nas niewystarczający, warto zdecydować się na skorzystanie z płatnych rozszerzeń polisy.

Ubezpieczenie domu i mieszkania Generali nie obejmuje szkód:

 • wyrządzonych umyślnie przez ubezpieczającego lub innych członków gospodarstwa,
 • wyrządzonych przez ubezpieczającego lub innych członków gospodarstwa pozostających pod wpływem środków odurzających,
 • wynikających z niedostatecznego zabezpieczenia lub zaniedbania nieruchomości,
 • powstałych na skutek działań wojennych, strajków, zamieszek, aktów terroryzmu itp.
 • będących skutkiem konfiskaty / zarekwirowania / zajęcia / zniszczenia mienia z nakazu właściwych organów administracyjnych lub sądowych państwa,
 • wynikających z działania energii jądrowej, zanieczyszczenia lub skażenia radioaktywnego, oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego,
 • powstałych wskutek przenikania wód podziemnych lub cofnięcia się cieczy wodno-kanalizacyjnej w wyniku podniesienia wód podziemnych1.

W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko powodzi, odpowiedzialność Generali rozpoczyna się od 30 dnia licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia (pod warunkiem opłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie). Dodatkowo Generali prowadzi statystyki występowania konkretnych zagrożeń, dlatego w niektórych częściach kraju nie będzie możliwe wykupienie ubezpieczenia od powodzi.

Więcej wyłączeń odpowiedzialności znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), które dostępne są na stronie internetowej firmy ubezpieczeniowej Generali.

Ubezpieczenie mieszkaniowe Generali – zalety i wady

Ubezpieczenie domu i mieszkania w firmie Generali cieszy się dużą popularnością na rynku. Wśród największych zalet wymienia się choćby szeroki pakiet płatnych rozszerzeń polisy, co pozwala zabezpieczyć się on niemal wszystkich ryzyk. Istotna jest tu także ochrona przed szkodami wywołanymi przez nasze zapominalstwo czy nieuwagę. Wśród wad wymienić można m.in. wiele wyłączeń odpowiedzialności oraz konieczność wyceny ubezpieczanych przedmiotów wartościowych przez rzeczoznawcę (lub okazanie dowodu zakupu).

Zalety:

 • możliwość wyboru wariantu ochrony w tym wariantu All Risk (od wszystkich ryzyk),
 • ubezpieczeniem mogą zostać objęte siłowniki i automatyka bram od kradzieży zwykłej,
 • szansa na pokrycie kosztów poszukiwania szkody aż do 20% sumy ubezpieczenia (w wariancie All Risk),
 • w przypadku szkody w wyniku pożaru nie jest wymagany dowód dokonania przeglądu kominiarskiego w formie pełnego protokołu – wystarczy paragon,
 • atrakcyjne rozszerzenia ubezpieczenia (m.in. assistance rowerowy w wariancie All Risk),
 • możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia oraz o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • ochrona domu przed skutkami wandalizmu (w tym graffiti) w wariancie All Risk,
 • przy ubezpieczeniu mieszkania brak limitów odpowiedzialności za szkody w elektronice,
 • w przypadku szkody całkowitej mieszkania firma oferuje lokal zastępczy na okres do 8 miesięcy,
 • w wariancie ubezpieczenie domu w budowie, możliwe jest ubezpieczenie stałych elementów nawet przed ich zamontowaniem, możliwość objęcia ochroną narzędzi budowlanych oraz płynne przejście ochrony ubezpieczeniowej pomiędzy budową a użytkowaniem – bez konieczności zgłoszenia i dokonywania zmian w polisie, możliwość wykupienia opcji ochrony przed kradzieżą z włamaniem,
 • możliwość skorzystania z programów rabatowych.

Wady:

 • niewielki zakres ochrony w pakiecie podstawowym,
 • wyższe składki dla właścicieli domów drewnianych,
 • wiele wyłączeń od odpowiedzialności,
 • konieczność posiadania zabezpieczeń antywłamaniowych przy ubezpieczeniu od kradzieży powyżej 200 tys. zł,
 • brak ubezpieczenia od powodzi w niektórych częściach kraju.

 1. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy szkoda była następstwem powodzi lub deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4, potwierdzonym przez IMGW.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Płatności obsługiwane przez

logo BlueMedia logo Visa logo MasterCard

© 2024 Ocenapolis.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone