Stała czy zmienna suma ubezpieczenia AC – co wybrać?

Publikacja:
Stała suma ubezpieczenia AC to kwota, która określa wartość rynkową ubezpieczonego pojazdu. Kierowca wybierający polisę ze stałą sumą ubezpieczenia, może być pewien, iż otrzyma odszkodowanie w wysokości równej wartości pojazdu z dnia podpisywania umowy ubezpieczeniowej. Zmienna suma ubezpieczenia wiąże się z kolei z tym, iż ubezpieczony dostanie odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości auta z dnia powstania szkody.

Czym jest stała suma ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia AC to kwota określająca wartość rynkową ubezpieczonego pojazdu w oparciu o informacje znajdujące się w tabelach Audatex bądź Info – Expert. Wyróżnia się dwa rodzaje sumy ubezpieczenia: stałą i zmienną. Stała suma ubezpieczenia to rozwiązanie zapewniające ubezpieczonemu odszkodowanie, którego kwota przez cały czas trwania umowy będzie liczona od takiej samej sumy ubezpieczenia. Posiadanie stałej sumy ubezpieczenia wcale nie oznacza, że od wypłaconej kwoty nie zostanie potrącona franszyza redukcyjna. To oddzielna klauzula, która może łączyć się ze stałą sumą.

Stała suma ubezpieczenia AC jest również określana jako niezmienna wartość pojazdu. Ustala ją ubezpieczyciel w chwili zawarcia umowy ubezpieczeniowej AC. Stała suma ubezpieczenia to opcja skierowana zwykle do osób, które posiadają nowe, drogie samochody. Nowe pojazdy tracą bowiem szybciej na wartości niż starsze modele.

Przykład: Pan Kowalski kupił samochód u jednego z najbardziej popularnych dealerów w Polsce. Zapłacił za auto 200 000 zł. Oprócz ubezpieczenia OC, postanowił również kupić ubezpieczenie Autocasco ze stałą sumą ubezpieczenia. Co prawda, miesięczna składka ubezpieczenia znacznie wzrosła, jednak Kowalski może mieć pewność, że wartość samochodu pozostaje niezmienna. Po 8 miesiącach doszło do wypadku. Kowalski otrzymuje odszkodowanie odpowiadające początkowej wartości pojazdu, czyli kwotę równą 200 000 zł.

Ważne – sumy ubezpieczenia OC nie można mylić z sumą gwarancyjną OC, ponieważ to dwa różne pojęcia. Jedynym, co je łączy jest to, że w obu przypadkach za powstałą szkodę do określonej kwoty odpowiada ubezpieczyciel.

Zmienna suma ubezpieczenia – na czym to polega?

Zmienna suma ubezpieczenia, jak sama nazwa wskazuje, oznacza to, iż w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej, wysokość sumy polisy nie jest jednakowa. Co to oznacza w praktyce? Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia AC zostanie wypłacone kierowcy w wysokości odpowiadającej wartości pojazdu z dnia wystąpienia szkody.

Miesięczna składka na ubezpieczenie AC ze zmienną sumą ubezpieczenia jest niższa niż w przypadku stałej sumy ubezpieczenia. Ma to związek z wartością rynkową danego pojazdu. Kilkuletnie auto znacznie wolniej traci na wartości niż nowy samochód. Dlatego też warto zapoznać się z warunkami zakupu ubezpieczenia AC starego auta.

Przykład: Pan Nowak zdecydował się na zakup pojazdu japońskiej marki z 2009 roku. W dniu zawarcia umowy sprzedaży, wartość samochodu wynosiła 18 000 zł. Nowak postanowił wykupić ubezpieczenie OC i AC ze zmienną sumą ubezpieczenia. Niestety, po 7 miesiącach miał miejsce wypadek. Auto ubezpieczonego nie nadawało się do dalszego użytkowania. Załóżmy, że po takim czasie cena samochodu spadła do 15 000 zł. Pan Nowak otrzyma zatem odszkodowanie właśnie w takiej wysokości.

Stała, a zmienna suma ubezpieczenia AC – co się bardziej opłaca?

Osoba decydująca się na stałą sumę ubezpieczenia AC powinna wziąć pod uwagę fakt, iż wiąże się ona z dodatkowymi opłatami. Co zatem stanowi lepszy wybór – stała czy zmienna suma ubezpieczenia? W rozwiązaniu tego problemu pomoże prognozowany spadek cen danego pojazdu. Można go sprawdzić we wspomnianych tabelach Audatex lub Info – Expert.

Ważne! Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w swoich ofertach posiadają AC ze stałą sumą ubezpieczenia tylko dla określonych pojazdów. Zazwyczaj nie jest ona dostępna dla starszych samochodów. Przed wyborem polisy warto zatem zapoznać się z zapisami w OWU.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Płatności obsługiwane przez

logo BlueMedia logo Visa logo MasterCard

© 2024 Ocenapolis.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone