Ubezpieczenie od powodzi – karencja i inne istotne elementy

Publikacja:
Ubezpieczenie od powodzi jest z reguły elementem ubezpieczenia nieruchomości. Powódź wchodzi w skład zdarzeń losowych, które przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe definiowane są nieco inaczej. Wypłata świadczenia za szkody spowodowane przez wodę rządzi się swoimi prawami. W tego typu polisach obowiązuje tzw. karencja w ubezpieczeniach. To nie jedyny element, na który powinniście zwrócić uwagę.

Zdarzenia związane z działaniem wody a ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie nieruchomości w standardowym pakiecie, często uwzględnia ochronę przed zagrożeniami związanymi z klęskami żywiołowymi. Osobne polisy zabezpieczające przed skutkami powodzi są rzadszym produktem. Dlatego chcąc zapewnić sobie spokojny sen, powinniście dokładnie przeanalizować oferty towarzystw w kwestii zakresu ochrony zapewnianego przez polisę. W tym celu odsyłamy do lektury OWU, czyli Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Podstawowe ubezpieczenie nieruchomości jest zazwyczaj polisą chroniącą przed pożarami i innymi zdarzeniami losowymi. Zakres zdarzeń losowych jest indywidualnie ustalany przez ubezpieczyciela. W PZU np. występuje 18 zdarzeń losowych, do których zalicza się m.in. powódź, huragan, osuwanie się ziemi czy uderzenia pojazdów.

Decydując się na ubezpieczenie domu lub mieszkania trzeba pamiętać, że towarzystwa często wyodrębniają powódź spośród innych zdarzeń związanych z działaniem wody. Powódź definiowana jest zazwyczaj, jako bezpośrednie zalanie terenu w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących, naturalnych lub sztucznych zbiornikach wód.

Za przyczyny powodzi uznaje się:

 • nadmierne opady atmosferyczne,
 • spływ wód po zboczach lub stokach na terenach górzystych i pofałdowanych,
 • topnienie kry lodowej,
 • tworzenie się zatorów lodowych w korytach wód płynących,
 • sztormy i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.

Czy ubezpieczenie od zalania uchroni przed skutkami powodzi?

Efekt obu zjawisk: powodzi i zalania często jest podobny, jednak nie należy ich mylić. Towarzystwa ubezpieczeniowe jasno je rozgraniczają, choć zdarza się, że zakres polisy nieruchomości obejmuje zarówno ubezpieczenie od zalania, jak i ochronę na wypadek powodzi.

Źródłem zalania może być np.:

 • wadliwa instalacja wodna,
 • pęknięte na skutek mrozu rury,
 • uszkodzenie akwarium lub łóżka wodnego.

W przypadku mieszkań skutki zalania mogą dotknąć nie tylko was, ale również sąsiadów. Żeby koszty takiego zdarzenia pokrył ubezpieczyciel, musicie do polisy mieszkaniowej dodatkowo wykupić ubezpieczenie OC. Jeśli nie zadbacie o poszerzenie zakresu ubezpieczenia, dostaniecie odszkodowanie jedynie za zniszczenia powstałe w waszym mieszkaniu. W takiej sytuacji otrzymacie rekompensatę za straty niezależnie od tego, czy źródło wody znajdowało się w waszym mieszkaniu, czy pojawiła się w następstwie awarii u sąsiada.

Wyłączenia i karencja w ubezpieczeniach od powodzi

Niezależnie od ilości zdarzeń objętych ubezpieczeniem, każda firma wprowadza zazwyczaj okres karencji. Jest to czas od podpisania umowy do momentu, w którym w razie wystąpienia zdarzenia otrzymacie świadczenie. W towarzystwie ubezpieczeniowym Compensa, ubezpieczając dom, musicie liczyć się z 30-dniowym okresem karencji w przypadku ochrony w zakresie powodzi. Oznacza to, że jeśli 2 tygodnie po podpisaniu umowy, wyleje rzeka w pobliżu waszej nieruchomości i dom zostanie podtopiony, nie będziecie mogli liczyć na wypłatę odszkodowania. Szansa na rekompensatę strat będzie dopiero w momencie, gdy szkoda nastąpi po upływie karencji ubezpieczeniowej.

Przed wyborem konkretnego towarzystwa, zapoznajcie się koniecznie z listą wyłączeń nieobjętych ochroną. W PZU z odpowiedzialności wyłączone są np. szkody powstałe na skutek błędów budowlanych. W podstawowym wariancie nie otrzymacie również pieniędzy za zniszczenia spowodowane graffiti. Co ciekawe, z odpowiedzialności wyłączona jest również część strat wywołanych przez wodę. Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania, jeśli woda dostała się do domu przez pozostawione przez nieuwagę otwarte okno, albo w przypadku przenikania wód podziemnych.

Ubezpieczenie nieruchomości a ruchomości

Skutki powodzi są dotkliwe, a ich usunięcie czasochłonne i kosztowne. Usuwanie szkód zaczyna się zazwyczaj od wypompowania wody i osuszenia murów. Jednak woda zabiera poszkodowanym również mienie ruchome. Ubezpieczając dom, uwzględnijcie wszystkie wartościowe rzeczy. Podstawowa polisa chroni jedynie mury. Nie można jednak zapominać również o ubezpieczeniu ruchomości. Dopiero kompleksowa polisa, która obejmuje też rekompensatę za zalany sprzęt AGD, RTV czy meble, stanowi realną pomoc w razie powodzi. Również szkody spowodowane włamaniem i kradzieżą ruchomości wymagają często opłacenia dodatkowej składki.

Ubezpieczenie rolnicze na wypadek powodzi

Rolnicy są szczególną grupą klientów, ponieważ ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, nie daje im pełnej swobody w wyborze rodzaju i zakresu ochrony swojego dobytku. Są oni objęci na przykład obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Muszą również wykupić ubezpieczenie budynków rolniczych. Obowiązkowa ochrona gospodarstwa asekuruje rolników przed szkodami związanymi z powodzią i innymi kataklizmami, takimi jak huragany. Jednak należy pamiętać, że obligatoryjna polisa nie zabezpiecza mienia ruchomego, ani nie zrekompensuje strat w zwierzynie. Również uprawy nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem, chyba że rolnik pobiera unijne dopłaty, wówczas musi wykupić także ochronę płodów rolnych. Zobowiązany jest do ubezpieczenia przynajmniej połowy powierzchni upraw od jednego z ryzyk wchodzących w skład dotowanego ubezpieczenia upraw. A jest to ryzyko od:

Zakres ryzyk obowiązkowego ubezpieczenia upraw

 • powódź
 • grad,
 • susza,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne.

W dodatkowych pakietach rolnicy mogą wykupić również ochronę przed huraganami lub nawalnym deszczem, który jest innym rodzajem zdarzenia związanego z działaniem wody niż powódź.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Płatności obsługiwane przez

logo BlueMedia logo Visa logo MasterCard

© 2024 Ocenapolis.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone