Ubezpieczenie Autocasco – czym jest i co obejmuje AC?

Publikacja:
Ubezpieczenie Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Zakres ochrony AC jest bardzo szeroki. Kierowcy najchętniej ubezpieczają się od wypadku i kolizji. Popularne jest również ubezpieczenie od kradzieży czy pożaru. Na cenę Autocasco ma wpływ wartość auta, jego wiek i nasz staż za kierownicą.

Ubezpieczenie Autocasco – czym jest i co obejmuje AC?
  1. Ubezpieczenie Autocasco – co to jest
  2. Jakie usługi obejmuje AC?
  3. Czynniki wpływające na cenę AC
  4. Autocasco czym jest suma ubezpieczenia, udział własny i franszyza integralna
  5. Odszkodowanie i naprawa z AC – szkoda częściowa lub całkowita
  6. Udział własny i amortyzacja części
  7. Likwidacja szkody – system gotówkowy i bezgotówkowy
  8. Minicasco – ciekawe rozwiązanie dla używanego samochodów
  9. Ubezpieczenie AC – górna granica wieku samochodu

Co to jest autocasco?

Polskie przepisy nakładają na właścicieli pojazdów obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia OC. Głównym zadaniem takiej polisy jest ochrona finansowa sprawcy wypadku. Jeśli spowodujemy kolizję, polisa ubezpieczeniowa „zrefunduje” poszkodowanemu poniesioną stratę. W sytuacji braku polisy komunikacyjnej jesteśmy zobowiązani do naprawy szkody z własnych środków finansowych.

Ubezpieczenie OC nie zwróci nam kosztów naprawy pojazdu, jeśli jesteśmy sprawcą zdarzenia drogowego. Taką ochronę zapewnia ubezpieczenie Autocasco. Czym jest AC? To dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne. Jego głównym zadaniem jest ochrona pojazdu w przypadku zniszczenia, kradzieży lub uszkodzenia.

Zakres ochrony w przypadku tego ubezpieczenia jest różny. Wszystkie zdarzenia, które obejmuje polisa można znaleźć w OWU – czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dzięki znajomości tego dokumentu unikniemy sytuacji, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie chciało wypłacić nam świadczenia, tłumacząc, że zdarzenie, w wyniku którego wynikła szkoda, nie zostało uwzględnione w zakresie ubezpieczenia.

AC – jakie obejmuje usługi?

Parasol ochronny Autocasco jest bardzo szeroki. W przeciwieństwie do obowiązkowego ubezpieczenia OC, zakres polisy nie jest określony ustawowo i zależy tylko od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego. Co najczęściej obejmuje oferta AC? Klienci najchętniej ubezpieczają się od wypadku i kolizji z innymi pojazdami, osobami lub zwierzętami.

Ochrona może również obejmować zderzenia z infrastrukturą drogową. Polisa AC może też uwzględniać uszkodzenia samochodu przez osoby trzecie lub zwierzęta. Dostępne jest także ubezpieczenie od kradzieży lub usiłowania kradzieży – pojazdu, jego części lub tzw. wyposażenia dodatkowego. Ochrona ubezpieczenia może też obejmować pożar, wybuch i zdarzenia atmosferyczne, takie jak: powódź, huragan, uderzenie pioruna itd.

Autocasco możemy rozszerzyć o dodatkowe usługi ubezpieczania assistance. Dodatkowa ochrona ma nas wspomóc w czasie zdarzenia drogowego. Dzięki wykupionemu ubezpieczeniu możemy m.in. uzyskać pomoc w transporcie uszkodzonego pojazdu lub wynajmie pojazdu zastępczego. Ubezpieczyciel zobowiąże się również do pokrycia kosztów wynajęcia hotelu, jeśli nasz samochód uległ awarii daleko od naszego miejsca zamieszkania.

Ile kosztuje AC – czynniki wpływające na cenę

Cena ubezpieczenia AC zależy od wielu czynników. Musimy mieć na uwadze, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe dokonuje innej wyceny. Na szczęście istnieje zespół wspólnych uwarunkowań, na podstawie których zakłady określają koszt polisy.

Bardzo istotnym czynnikiem jest miejsce zamieszkania. Jeśli nasz samochód jest zarejestrowany w dużym ośrodku miejskim, możemy być pewni, że składka będzie wyższa. Ubezpieczyciel przy określaniu ceny bierze także pod uwagę nasz wiek i doświadczenie za kierownicą. Innymi elementami wyceny są: wiek auta, jego marka oraz wartość ubezpieczonego pojazdu.

Kluczową informacją jest też zakres ubezpieczenia. Jeśli nasza polisa obejmuje kompleksową ochronę, zapłacimy odpowiednio więcej. Nie bez znaczenia jest historia naszego ubezpieczenia – jeśli w ostatnim okresie w wyniku szkody zostało nam wypłacone świadczenie, polisa będzie droższa. Wpływ na cenę ma też miejsce wykupienia polisy. Jej koszt może różnić się zależnie od tego czy wykupimy ją w kalkulatorze AC, u multiagneta czy w bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Powinniśmy również zwrócić uwagę na formę płatności. Jeżeli uregulujemy składkę w całości, a nie w ratach, będziemy mogli liczyć na bonifikatę.

AC – suma ubezpieczenia, udział własny i franszyza integralna

Podstawowym elementem, na który powinniśmy zwrócić uwagę przy zakupie AC jest udział własny. Termin ten oznacza kwotę, o jaką zostanie zmniejszone nasze odszkodowanie. Towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci nam tylko część kosztów związanych z naprawą. Im wyższy udział własny, tym niższa wysokość składki. Jeśli udział wyniesie 30 proc., to otrzymany 70 proc. sumy odszkodowania.

Równie istotnym elementem jest suma ubezpieczenia. Jest obliczana na podstawie wartości naszego auta. Należy mieć na uwadze, że samochód z biegiem czasu traci na wartości. Dlatego warto sprawdzić czy nasza polisa ma wykupioną stałą sumę ubezpieczenia. W przypadku zmiennej sumy, ubezpieczyciel może uwzględnić stratę wartości ubezpieczonego auta, w wyniku czego otrzymamy niższe odszkodowanie. Równie ważne jest podanie prawdziwej wartości samochodu. Niedoubezpieczenie sprawi, że cena AC będzie niższa, a w momencie wystąpienia szkody ubezpieczyciel wypłaci mniej pieniędzy.

Istotna jest też franszyza integralna. Zagadnienie odnosi się do szkód, których ubezpieczyciel nie zlikwiduje. Jeżeli uszkodzenie będzie małe – np. ktoś lekko zarysuje nam błotnik, to firmie ubezpieczeniowej nie opłaci się likwidować szkody. Wiąże się to z tym, że koszty związane z likwidacją przewyższą cenę usunięcia zarysowania. Oddzielnym zagadnieniem jest franszyza redukcyjna, czyli klauzula wypłaty przez ubezpieczyciela jedynie części odszkodowania.

Odszkodowanie i naprawa – szkoda częściowa lub całkowita

Jeśli nasz pojazd ulegnie uszkodzeniu, ubezpieczyciel określa poniesioną stratę na szkodę częściową lub całkowitą. Częściowa występuje w sytuacji, kiedy naprawa samochodu jest opłacalna. Dzieje się tak w momencie, gdy wartość naprawy nie przekroczy wartości samochodu sprzed wypadku. Natomiast szkoda całkowita jest orzekana, gdy zniszczenia pojazdu okażą się zbyt duże, lub wysokość naprawy przekroczyłaby wartość auta.

W sytuacji gdy nasz samochód nie nadaje się do naprawy, zakład w ramach rekompensaty wypłaci nam odszkodowanie. W jaki sposób oblicza się wysokość świadczenia? Ubezpieczyciel po prostu odejmie kwotę wartości pojazdu sprzed wypadku od wartości wraku.

Sposób likwidacji szkody – system gotówkowy i bezgotówkowy

Firmy ubezpieczeniowe przewidziały dwie możliwości naprawienia uszkodzonego samochodu. Pierwszą opcją jest likwidacja szkody w systemie bezgotówkowym. Jest to komfortowe rozwiązanie, ponieważ ubezpieczyciel na własną rękę rozlicza się z warsztatem. W takiej sytuacji będziemy musieli tylko odebrać samochód lub ewentualnie dokonać dopłaty w przypadku amortyzacji części.

Drugim rozwiązaniem jest opcja gotówkowa. W tym wariancie pieniądze otrzymamy na konto. Do nas będzie należeć znalezienie warsztatu i uregulowanie kosztów. Wariant gotówkowy jest tańszy, jednak musimy mieć świadomość, że wszystkie czynności związane z naprawą auta mogą okazać się kłopotliwe i czasochłonne.

Bardzo istotnym elementem jest również sposób, w jaki zostanie wyceniona szkoda. Ubezpieczyciel może dokonać wyceny na podstawie oryginalnych części lub tańszych zamienników. Ma to ogromny wpływ na wysokość wypłaconego odszkodowania. Zazwyczaj w przypadku nowych samochodów firmy ubezpieczeniowe korzystają z nowych części i autoryzowanych serwisów. Jednak bardzo częstą praktyką jest wycena na podstawie nieoryginalnych części.

Udział własny i amortyzacja części

Kluczowym elementem ubezpieczenia jest tzw. udział własny. Pojęcie dotyczy części kwoty odszkodowania, którą zgadzamy się pokryć z własnej kieszeni. Im wyższy udział własny, tym niższa wysokość składki. W sytuacji likwidowania szkody przez ubezpieczyciela musisz mieć świadomość, że do naprawy auta sporo się dopłaci.

To samo tyczy się tzw. amortyzacji części. Ubezpieczyciel wychodzi z założenia, że części ulegają eksploatacji i z tego powodu są mniej warte od nowych. Dlatego w sytuacji naprawy samochodu będziesz musiał dopłacić do wymienionych elementów. Istotną informacją jest też czy ubezpieczyciel dokonuje wymiany na oryginalne części czy na tańsze zamienniki.

Sprawdź, czy ubezpieczyciel korzysta z serwisów ASO

Istotną sprawą jest miejsce potencjalnej naprawy samochodu. Ubezpieczyciel może naprawiać auto w autoryzowanych stacjach obsługi lub w zwykłych warsztatach. W przypadku nowych samochodów, najlepiej korzystać z serwisów ASO i oryginalnych części. Jeśli chodzi o starsze auta, to likwidowanie szkody z ubezpieczenia w takich warsztatach może być nieopłacalne ze względu na wysokie koszty.

Towarzystwa ubezpieczeniowe likwidują szkody na dwa sposoby. Pierwszym rozwiązaniem jest likwidacja w systemie bezgotówkowym. Jest to wygodna opcja, ponieważ ubezpieczyciel sam rozlicza się z serwisem. W takiej sytuacji pozostaje tylko odbiór pojazdu lub dokonanie dopłaty w przypadku amortyzacji części.

Drugą opcją jest likwidacja gotówkowa. Ubezpieczyciel z tego tytułu wypłaci ci odszkodowanie. Sam będziesz musiał zatroszczyć się o znalezienie odpowiedniego warsztatu i uregulowanie kosztów. Ten wariant jest tańszy, jednak musisz mieć świadomość, że wszystkie czynności związane z naprawą auta mogą okazać się kłopotliwe i czasochłonne.

Minicasco dla używanego samochodu

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producenta Samochodów średni wiek samochodu w Polsce wynosi 15 lat (dane z 2016 roku). W porównaniu z państwami Unii nie wypadamy najlepiej. Średni wiek aut w Europie w zaokrągleniu kształtuje się na poziomie 10 lat. Niestety duża część starych, używanych aut trafia z krajów zachodnich właśnie nad Wisłę.

Wielu właścicieli używanych samochodów uważa Autocasco za zbędny luksus. Czy trafnie? Jeśli posiadamy auto kilkuletnie, z bardzo dobrym wyposażeniem, z pewnością warto wykupić ubezpieczenie AC. Oczywiście należy pamiętać, że z roku na rok wartość samochodu systematycznie spada. Z tego powodu niekoniecznie opłaca się kupować pełny pakiet Autocasco.

Dobrym rozwiązaniem może okazać się AC w nieco okrojonej wersji – czyli tzw. minicasco. Takie ubezpieczenie jest sporo tańsze. Jednak jego zakres nie pozwoli na wypłacenie odszkodowania w sytuacji spowodowania wypadku z innym pojazdem. Polisa obejmuje ubezpieczenie w przypadku kradzieży samochodu lub jego zniszczenia, w wyniku zderzenia z osobami, zwierzętami, działaniem osób trzecich (włamanie, próba kradzieży), czy zdarzeń losowych (pożar, powódź).

Ubezpieczenie AC – górna granica wieku samochodu

Co w sytuacji, jeżeli chcemy ubezpieczyć kilkunastoletnie auto? Tu może być problem, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie ubezpieczają samochody, których wiek przekroczył 10 lat. Jednak istnieją wyjątki od tej reguły. Jeśli 10 lat temu ubezpieczyliśmy nowe auto i przez ten okres regularnie przedłużaliśmy polisę AC, to ograniczenie nas nie obowiązuje.

Firmy ubezpieczeniowe nie oferują polis kierowcom, których auta przekroczyły 15 lat. Wychodzą z założenia, że wartość takich samochodów jest zbyt niska, a ewentualny koszt naprawy przekroczy całkowitą cenę pojazdu. Jeśli już ubezpieczymy kilkunastoletni samochód, musimy mieć na uwadze, że w przypadku spowodowania kolizji ubezpieczyciel wypłaci nam okrojoną kwotę odszkodowania. Świadczenie zostanie zmniejszone o udział własny i amortyzację części.

Jeśli jesteś właścicielem starego samochodu i koniecznie chcesz wykupić dodatkowe ubezpieczenie, to dobrym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie assistance, rozszerzone o awarię pojazdu – w przypadku kilkunastoletnich samochodów taka polisa może okazać się bardzo pomocna.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Płatności obsługiwane przez

logo BlueMedia logo Visa logo MasterCard

© 2024 Ocenapolis.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone