Rezygnacja z ubezpieczenia na życie – wypowiedzenie umowy

Publikacja:
Najczęściej rezygnujemy z wykupionego ubezpieczenia z powodów finansowych lub z braku satysfakcji z nabytej polisy. W sytuacji odstąpienia od umowy ubezpieczenia, towarzystwa nakładały na klientów wysokie opłaty likwidacyjne. Interwencja UOKiKu sprawiła, że firmy ubezpieczeniowe odeszły od tego procederu. W związku z tym w niektórych przypadkach rezygnacja z umowy może wiązać się z częściowym zwrotem wpłaconych składek. Ciekawą alternatywą dla rezygnacji może być zmniejszenie sumy ubezpieczenia.

Rezygnacja z ubezpieczenia na życie – wypowiedzenie umowy
  1. Najczęstsze powody odstąpienia od umowy ubezpieczenia na życie
  2. Opłaty likwidacyjne – na czym polegają?
  3. Okres wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie
  4. Czy są alternatywy dla rezygnacji z ubezpieczenia?
  5. Jak odzyskać pieniądze wpłacone na ubezpieczenie?

Odstąpienia od umowy ubezpieczenia na życie – najczęstsze powody

Osoby, które wykupiły ubezpieczenie na życie czasami muszą zrezygnować z polisy. Takie decyzje motywowane są gorszą sytuacją finansową lub brakiem satysfakcji z nabytego ubezpieczenia. Odstąpienie od ubezpieczenia na życie w wielu przypadkach wiąże się ze stratą wpłaconych składek.

Dlatego też kluczową sprawą jest dokładne zapoznanie się z OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Dzięki lekturze tego dokumentu dowiemy się jaki jest zakres naszego ubezpieczenia, kiedy w przypadku rezygnacji z polisy będziemy mogli ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów lub w jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania.

Opłaty likwidacyjne – zmora ubezpieczonych

W ostatnich latach opłaty likwidacyjne wiązały się z licznymi kontrowersjami. Jeśli osoba ubezpieczona chciała zrezygnować z polisy powiązanej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (czyt. polisa inwestycyjna) musiała się z liczyć z bardzo wysokimi opłatami.

Towarzystwa ubezpieczeniowe z tego tytułu pobierały ogromną część wniesionego wkładu finansowego. Takie postępowanie ubezpieczyciele tłumaczyli wysokimi kosztami związanymi z przygotowaniem i wprowadzeniem produktów ubezpieczeniowych na rynek. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał te wyjaśnienia za niewystarczające.

Ponadto UOKiK zarzucił firmom ubezpieczeniowym, że opłaty likwidacyjne powinny być zaliczane do ryzyka prowadzania działalności gospodarczej. Dzięki temu postępowaniu towarzystwa ubezpieczeniowe zobowiązały się do znaczącego obniżenia opłat w istniejących umowach i wyeliminowania ich z nowych wzorców umownych.

Okres wypowiedzenia umowy ubezpieczenia

Kiedy można zrezygnować z ubezpieczenia? Przepisy umożliwiają rezygnację z umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni od jej zawarcia. W tym przypadku wypowiedzenie umowy ma skutek natychmiastowy. Jedynym naszym obowiązkiem jest wniesienie opłaty za czas obowiązywania ochrony.

Oczywiście mamy możliwość odstąpienia od umowy po tym okresie. Jeśli chcemy zrezygnować z ubezpieczenia po upływie 30 dni, to musimy być przygotowani na tzw. termin wypowiedzenia. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe zastrzega sobie inny termin. Dlatego też warto zwrócić uwagę na ten zapis w umowie, w momencie wyboru ubezpieczenia na życie.

Czasowe zawieszenie wpłacania składek – alternatywą dla wypowiedzenia umowy

Nie powinniśmy rezygnować z polisy ubezpieczeniowej zbyt pochopnie. Musimy mieć świadomość, że w momencie odstąpienia od umowy stracimy prawo do otrzymania świadczenia. Lepszym rozwiązaniem jest wystąpienie o czasowe zawieszenie wpłacania składek. Dzięki temu zyskujemy czas na podjęcie decyzji co zrobić z naszym ubezpieczeniem.

Jeśli uważamy, że nasza składka jest za wysoka, mamy możliwość jej zmniejszenia. Możemy wystąpić do ubezpieczyciela z prośbą o obniżenie sumy ubezpieczenia na życie. Jednak musimy mieć na uwadze, że wypłacone świadczenie będzie niższe.

Natomiast jeśli posiadamy polisę z wartością wykupu, możemy przejść na tzw. ubezpieczenie bezskładkowe. Zazwyczaj mamy taką możliwość po minimum 2 latach regularnego opłacania składek. Jeśli polisa osiągnie wspomnianą wartość wykupu możemy przestać dokonywać wpłat i przekształcenie dokona się automatycznie. Oczywiście wypłacone odszkodowanie będzie niższe od pierwotnego. Jednak zasądzona suma w przypadku ubezpieczenia na dożycie i tak może być niezłą inwestycją w emeryturę.

Rezygnacja z ubezpieczenia na życie – odzyskanie pieniędzy

W jaki sposób można odzyskać pieniądze z polisy? To również zależy od wielu czynników m.in. od rodzaju wykupionego ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń oszczędnościowych mamy możliwość odebrania części wpłaconych pieniędzy. Pozwala na to zapis w umowie, który przewiduje całkowity lub częściowy wykup polisy. W momencie rezygnacji zostanie nam wypłacona tzw. wartość wykupu.

Oczywiście wniesiony wkład zostanie zwrócony jeżeli spełnimy kilka warunków. Przede wszystkim musimy dokonywać regularnych wpłat. Również powinniśmy opłacać składki przez minimum 2 lata (to zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego i zapisów w umowie). Ubezpieczyciele na wypadek wcześniejszych wypłat odkładają środki i tworzą rezerwy finansowe. Naturalnie wypłacona kwota będzie niższa od sumy wpłaconych składek.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Płatności obsługiwane przez

logo BlueMedia logo Visa logo MasterCard

© 2024 Ocenapolis.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone