Umowa kupna-sprzedaży samochodu – co powinna zawierać?

Publikacja:
Jeżeli chcesz sprzedać swój używany samochód lub zastanawiasz się nad zakupem kilkuletniego auta od osoby prywatnej, koniecznie zapoznaj się z naszym artykułem. Znajdziesz w nim najważniejsze informacje o umowie kupna-sprzedaży auta oraz danych, jakie powinny się w niej znajdować. Ponadto w tekście omówiliśmy, w jakich sytuacjach można odstąpić od takiego dokumentu oraz kiedy powołać się na rękojmię.

 1. Jak przygotować umowę kupna-sprzedaży samochodu?
 2. Jakie informacje zawrzeć w umowie, jeżeli auto nabywa więcej niż jedna osoba?
 3. Co należy do obowiązków sprzedającego pojazd po podpisaniu umowy?
 4. Kupujący również musi dopełnić kilku formalności w związku z nabytym autem
 5. Umowa kupna-sprzedaży samochodu bez rękojmi – czy to możliwe?
 6. Wada fizyczna pojazdu może być podstawą do odstąpienia od umowy kupna
 7. Umowa kupna-sprzedaży samochodu czy darowizna – na co się zdecydować?
 8. Przed podpisaniem umowy o zakupie auta trzeba sprawdzić, czy posiada OC

Jak przygotować umowę kupna-sprzedaży samochodu?

Określenia umowa kupna-sprzedaży używa się tylko w języku potocznym, właściwe nazewnictwo, jakie jest stosowane w prawie, to umowa sprzedaży. W kodeksie cywilnym w art. 535 możemy znaleźć definicję tego dokumentu: “Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”.

Umowę kupna-sprzedaży zazwyczaj przygotowuje się w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach (jeden dokument dla sprzedającego, drugi dla kupującego). W takim piśmie przede wszystkim musi być zawarte, jak najwięcej informacji związanych z transakcją – to niezwykle ważne na wypadek, gdyby w przyszłości doszło do sporu między obiema stronami umowy.

Jakie konkretne dane powinny znaleźć się w umowie kupna-sprzedaży samochodu? Możemy do nich zaliczyć:

 • datę i miejsce zawarcia umowy,
 • informacje o stronach umowy, czyli imiona i nazwiska zarówno kupującego, jak i sprzedającego, adresy ich zameldowania (i zamieszkania), numery PESEL oraz numery i serie dowodów osobistych,
 • treści o przedmiocie umowy – czyli marka i model pojazdu, rok produkcji, numer rejestracyjny i VIN. Ponadto można jeszcze wpisać numer silnika czy inne oznaczenia pojazdu,
 • informacje o warunkach umowy m.in. cena, za jaką pojazd zostanie sprzedany i sposób uregulowania opłaty oraz termin wydania pojazdu,
 • oświadczenie kupującego o tym, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu,
 • oświadczenie sprzedającego, że samochód jest jego własnością,
 • oświadczenie sprzedającego, że samochód nie został zajęty przez komornika sądowego oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia,
 • informacje o liczbie kluczyków (kart) przekazanych nabywcy pojazdu oraz wydanych mu dokumentach,
 • podpisy każdej ze stron transakcji.

Zazwyczaj po podpisaniu umowy-kupna-sprzedaży należy ją przechowywać w zależności od terminu jej obowiązywania. Trzeba jednak wiedzieć, że w przypadku sprzedaży samochodu wygląda to nieco inaczej – w tej sytuacji powinniśmy zachować dokument przez 3 lata od momentu jego podpisania przez obie strony.

Jakie informacje zawrzeć w umowie, jeżeli auto nabywa więcej niż jedna osoba?

Trzeba zdawać sobie sprawę, że jeżeli będziemy chcieli kupić samochód z inną osobą np. małżonkiem lub członkiem rodziny, wtedy forma umowy kupna-sprzedaży nie zmieni się w diametralny sposób, a cały proces jej zawarcia nie stanie się bardziej skomplikowany. Co należy zrobić w tej sytuacji?

Rozwiązanie jest dość proste, wystarczy, że wymienimy w treści umowy wszystkich współwłaścicieli lub po prostu kupujących samochód. Ponadto wszystkie z osób dokonujących zakupu auta muszą złożyć odręczne podpisy na przygotowanym wzorze umowy kupna-sprzedaży.

Co należy do obowiązków sprzedającego pojazd po podpisaniu umowy?

Najważniejszą sprawą, jaką trzeba załatwić po podpisaniu umowy i sprzedaniu samochodu jest zgłoszenie tego faktu w Wydziale Komunikacji, w którym został zarejestrowany pojazd – należy to zrobić najpóźniej w ciągu 30 dni. Jeżeli pojazd miał współwłaścicieli, wtedy będą oni zobowiązani do wydania specjalnego upoważnienia.

Drugim ważnym obowiązkiem jest to, że maksymalnie w ciągu 14 dni należy powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży auta. Nie należy tego lekceważyć, ponieważ brak przekazania takiej informacji w towarzystwie ubezpieczeniowym będzie wiązał się z konsekwencjami – ubezpieczyciel może wymagać opłacenia kolejnej raty za ubezpieczenie OC.

Kupujący również musi dopełnić kilku formalności w związku z nabytym autem

Po zakupie samochodu od osoby prywatnej trzeba liczyć się z koniecznością poświęcenia czasu na załatwieni kilku formalności. Po pierwsze trzeba zarejestrować pojazd w Wydziale Komunikacji w ciągu 30 dni od daty nabycia – wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek, który znajdziemy w urzędzie.

Następnie należy udać się do ubezpieczyciela, w którym auto zostało objęte polisą OC i podjąć decyzję w kwestii przedłużenia terminu oferty lub wypowiedzenia umowy i zakupie nowej polisy w innym towarzystwie – w szukaniu odpowiedniej oferty może pomóc kalkulator OC i AC.

Ostatnią sprawą do rozwiązania będzie złożenie deklaracji PCC-3 w urzędzie skarbowym i opłacanie podatku od kupna samochodu w wysokości 2 proc – na jego zapłatę mamy 14 dni.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu bez rękojmi – czy to możliwe?

Mówiąc najprościej, rękojmią możemy nazwać odpowiedzialność sprzedawcy względem nabywcy w sytuacji, gdy sprzedany np. samochód zawiera wadę fizyczną lub prawną. Wszystkie informacje na jej temat są zawarte w Kodeksie cywilnym. Kiedy możemy skorzystać z rękojmi?

Jeżeli dokonamy zakupu auta i nie zostaniemy poinformowani o jego wadach, wtedy sprzedawca może zostać objęty odpowiedzialnością z tytułu, gdy się na nią powołamy. W tym miejscu należy podkreślić, że ochrona, jaką gwarantuje rękojmia zwykle obowiązuje przez okres 2 lat – w razie potrzeby ten termin może zostać skrócony.

Rękojmia będzie wiążąca nawet, jeśli kupujący do umowy kupna-sprzedaży dołączy specjalne oświadczenie mówiące o tym, że jest świadomy stanu technicznego samochodu. Takie pismo nie jest równoznaczne z wyłączeniem odpowiedzialności sprzedawcy i będziemy mogli skorzystać z rękojmi.

Ważne – przepisy Kodeksu cywilnego dopuszczają również rozszerzenie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Wada fizyczna pojazdu może być podstawą do odstąpienia od umowy kupna

Każdy, kto zdecyduje się na zakup używanego samochodu i po czasie okaże się, że auto posiada wadę fizyczną, wtedy bez żadnych problemów można odstąpić od zawartej umowy kupna-sprzedaży i odzyskać swoje pieniądze. Poniżej wskazaliśmy kilka powodów, które pozwolą zrezygnować z umowy, należą do nich:

 • niepoinformowanie przez sprzedawcę o tym, że pojazd był wcześniej uszkodzony np. w kolizji drogowej za granicą,
 • na samochodzie został ustanowiony zastaw,
 • sprzedaż auta dokonała osoba, która nie będzie do tego uprawniona,

Powołując się na jedną wyżej wymienionych kwestii będziemy mogli odstąpić od umowy. W przypadku, gdy wada nie jest poważna i nie będzie wpływać negatywnie na korzystanie z pojazdu, wtedy można wymagać od sprzedawcy wymiany np. części na nowe lub oddania środków za naprawę.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu czy darowizna – na co się zdecydować?

W sytuacji, gdy będziemy chcieli sprzedać auto osobie z rodziny lub znajomemu zdecydowanie lepiej zdecydować się na umowę darowizny. Dlaczego? To bardziej opłacalne rozwiązanie, ponieważ przy darowiźnie podatki są znacznie niższe od tych, które występują w przypadku umowy kupna-sprzedaży.

Wysokość podatków w związku z umową darowizny uzależniona jest od dwóch kwestii: stopnia pokrewieństwa między stronami umowy i wartości przedmiotu darowizny, czyli np. samochodu. Taki dokument może zostać spisany zarówno przez notariusza, jak i bez jego pomocy – decyzja należy do nas.

Przed podpisaniem umowy o zakupie auta trzeba sprawdzić, czy posiada OC

Zanim kupimy używany samochód należy koniecznie zweryfikować, czy zostało objęte ubezpieczeniem OC przez sprzedawcę. Jak sprawdzić ważność OC? Najprościej znaleźć taką informację za pośrednictwem strony HistoriaPojazdu.gov.pl lub narzędzia zamieszczonego na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Po sprawdzeniu z pewnością okaże się, że auto posiada OC i będziemy musieli podjąć decyzję o przedłużeniu polisy, która została kupiona wcześniej przed sprzedającego lub skorzystaniu z nowej oferty wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Zachęcamy też do zapoznania się z popularnymi propozycjami ubezpieczeń OC, które cieszą się obecnie sporym zainteresowaniem klientów.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Zakres ubezpieczenia: Cena roczna ubezpieczenia:
Benefia
 • OC
348 zł
Link4
 • OC.
 • Assistance.
533,43 zł
Proama
 • OC.
 • Assistance,
 • NNW.
543 zł
Uniqa
 • -OC
550 zł
Allianz
 • OC.
 • Assistance.
547 zł
Generali
 • OC.
 • Assistance.
567 zł

Wskazane wysokości składek OC w rocznym ujęciu są szacunkowe. Wszelkie szczegóły na temat ceny polis można znaleźć bezpośrednio na stronach internetowych tych ubezpieczycieli.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Płatności obsługiwane przez

logo BlueMedia logo Visa logo MasterCard

© 2024 Ocenapolis.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone