Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – jak je napisać?

Publikacja:
Jeśli zdarzy nam się stłuczka lub inna kolizja drogowa bez poszkodowanych, nie mamy obowiązku wzywania policji. Zamiast tego wystarczy jeden dokument, który może być spisany na zwykłej kartce papieru. Mowa tu o oświadczeniu sprawcy kolizji drogowej, na podstawie którego ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie. Sprawdź, jak sporządzić ten dokument!

Kolizja drogowa – kiedy spisać oświadczenie?

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej należy spisać wtedy, gdy doszło do zdarzenia na drodze, ale nie ma poszkodowanych. W takiej sytuacji wystarczy tylko ten dokument i nie zachodzi konieczność wypełnienia karty wypadku. Uczestnicy zdarzenia dodatkowo nie są obarczeni obowiązkiem wzywania policji, co jest rozwiązaniem korzystnym, ponieważ w ten sposób sprawca unika ryzyka związanego z otrzymaniem mandatu. Uwaga: Jeśli jakakolwiek ze stron jest pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających, należy wezwać odpowiednie służby mundurowe.

Oświadczenie kolizji drogowej zwykle spisuje się w związku z lekkim uszkodzeniem pojazdów, np. otarciami czy drobnymi wgnieceniami na karoserii, podobnie jak w przypadku szkody parkingowej. Należy jednak pamiętać, że jeśli zdarzenie wystąpiło na terenie parkingu, ale pojazdy się przemieszczały, to już ma charakter kolizji drogowej i trzeba spisać stosowne oświadczenie.

Istnieje jeden ważny szczegół, umożliwiający napisanie oświadczenia sprawcy kolizji – obie strony muszą mieć pewność kto zawinił i zgadzać się co do tego, jak przebiegało zdarzenie. W innym (nomen omen) wypadku nie pozostaje nic innego, jak wezwanie policji, która rozwiąże spór. Oświadczenie sprawcy stłuczki wypełnia każdy uczestnik zdarzenia, na analogicznej zasadzie do kolizji za granicą. Uprzednio należy upewnić się, że pojazdy nie utrudniają ruchu innym kierowcom – w razie potrzeby można je przestawić bez konsekwencji.

Jak powinno wyglądać oświadczenie o kolizji?

Oświadczenie musi przede wszystkim zawierać podstawowe dane dotyczące kolizji, tzn. informacje o samych uczestnikach (dane osobowe i adresowe) oraz te na temat pojazdów (marka, model, numer rejestracyjny, imię i nazwisko właściciela). Konieczne będzie także wpisanie numeru polisy OC sprawcy, ważności jego ubezpieczenia samochodu oraz nazwy firmy ubezpieczeniowej.

Następnie trzeba napisać właściwą treść oświadczenia – musi być sporządzona w taki sposób, aby jasno z niej wynikało, kto był sprawcą. Unikajmy ogólnych stwierdzeń, które mogą budzić wątpliwości co do winowajcy. W ten sposób unikniemy trudności w odzyskaniu odszkodowania.

Kolejnym elementem jest opisanie przebiegu kolizji w jak najbardziej szczegółowy sposób. Należy zawrzeć okoliczności zdarzenia, co i w jakim stopniu uległo uszkodzeniu (także rzeczy znajdujące się w autach uczestników), dane świadków, ich podpisy (jeśli takowi wystąpili) oraz czytelne podpisy uczestników kolizji.

Oświadczenie sprawcy kolizji a odszkodowanie

Jeśli szkoda jest niewielka, wystarczy kontakt poszkodowanego z własnym ubezpieczycielem, który może wypłacić odszkodowanie z tytułu bezpośredniej likwidacji szkód. Gdy firma ubezpieczeniowa nie oferuje takiej formy zadośćuczynienia, trzeba skierować się do towarzystwa ubezpieczającego sprawcę. Choć termin przedawnienia wynosi 3 lata, to lepiej zrobić to jak najszybciej.

Kiedy kierowca przyznaje się do spowodowania zdarzenia, nie powinno być większych problemów z otrzymaniem odszkodowania. Przed samym zgłoszeniem do towarzystwa ubezpieczeniowego powinniśmy sprawdzić ważność OC sprawcy. Ubezpieczyciel wyśle do niego dodatkowe dokumenty do wypełnienia i na ich podstawie zostanie wypłacone nam zadośćuczynienie.

W niektórych sytuacjach sprawca może jednak najpierw podpisać dokumenty, a niedługo potem wycofać się z pierwotnego stanowiska. Wtedy przydadzą się inne dowody, np. nagranie z kamery samochodowej czy zeznania świadków.

Źle spisane oświadczenie o kolizji – co dalej?

Jakiekolwiek zdarzenie drogowe, nawet najmniejsza stłuczka, może wywołać skrajne emocje, które z kolei nie ułatwiają podejścia do sprawy “na chłodno”. Dlatego też błędy w oświadczeniach sprawcy kolizji zdarzają się stosunkowo często. Czy trzeba się martwić, jeśli wysłane dokumenty zawierają niekompletne lub błędne informacje?

W większości przypadków nie powinno być to powodem do niepokoju, o ile w oświadczeniu znalazły się najważniejsze dane dotyczące stron, uczestnikach, numeru polisy sprawcy, wyraźnego przyznania przez niego się do winy oraz własnoręczne podpisy. Jeśli zgłosimy kolizję do ubezpieczyciela osoby, która spowodowała stłuczkę, to i tak wyśle on do niego dodatkowe formularze do wypełnienia.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Płatności obsługiwane przez

logo BlueMedia logo Visa logo MasterCard

© 2024 Ocenapolis.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone