Strefa edukowania Ocenapolis.pl - Strona 7

Ubezpieczenie Warta Dom

Jaki zakres ochrony domu czy mieszkania oferuje ubezpieczenie Warta Dom? W naszym tekście w szczegółowy sposób odpowiedzieliśmy na to pytanie. Sprawdź!
Franszyza redukcyjna – co to jest?

Franszyza redukcyjna to definicja występująca najczęściej przy ubezpieczeniach AC. To kwota, o którą ubezpieczyciel potrąca wysokość odszkodowania. Ubezpieczony z kolei zobowiązuje się do jej pokrycia z własnych środków. Nie otrzyma on odszkodowania, jeżeli wartość szkody nie będzie większa niż kwota franszyzy redukcyjnej. Czy franszyza redukcyjna oznacza to samo, co udział własny w ubezpieczeniu AC?


BLS, czyli bezpośrednia likwidacja szkód

Bezpośrednia likwidacja szkód pozwala na pokrycie szkód powstałych na mieniu w wyniku wypadku. BLS obejmuje zdarzenia, które mają miejsce jedynie na terytorium Polski. Wartość szkody nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł, a w kolizji drogowej może brać udział max. 2 auta. Czy poszkodowanemu przysługują takie same prawa jak w przypadku zwykłego OC i czy może on skorzystać z pojazdu zastępczego?


Płatności obsługiwane przez

logo BlueMedia logo Visa logo MasterCard

© 2020 Ocenapolis.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone